Att få en överblick

När man kommer in i en butik så vill man gärna ha en överblick över det som den butiken har att erbjuda, och det är inte alltid så enkelt. Vissa hyllor kan vara överbelamrade men om man ställer allt i en fin ordning så ser man mycket lättare. Vissa butiker har en mycket fin gavelexponering och det tycker jag om. Men jag tror i övrigt att det beror på flera saker om det ser trevligt ut eller inte, om man får en klar överblick eller inte. Det första är butikschefens egen blick för det hela och det andra är själva inredningen!